październik 2023
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

15 czerwca z inicjatywy Zarządu Koła Seniorów odbyła się jednodniowa, autokarowa wycieczka do Warszawy, w której udział wzięło dwadzieścia osób, w tym siedem z Koła seniorów. Pozostałe osoby to członkowie innych kół oraz osoby towarzyszące.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie:

– Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – jednego z najważniejszych miejsc martyrologii polskiej,

– Cmentarza Powązkowskiego, w części Stare Powązki – będącego zabytkową nekropolią założoną w 1790 roku,

– Pałacu Kultury i Nauki wraz z tarasem widokowym, z którego obejrzeć można panoramę Warszawy,

– nieistniejącej już Elektrowni Powiśle w części zaadoptowanej na kompleks handlowo- usługowy.

Poniżej kilka zdjęć z wycieczki.

W zorganizowanym przez Zarząd Główny SEP konkursie o tytuł najaktywniejszego koła SEP w 2022 roku, nasze koło zajęło III miejsce w kraju w grupie „E” uhonorowane dyplomem. Wyróżnienie zostało wręczone Prezesowi Koła podczas centralnych obchodów Międzynarodowego Dnia Elektryka przez Prezesa SEP – Sławomira Cieślika. Uroczystość odbyła się 2 czerwca na terenie campusu Politechniki Krakowskiej.

Więcej informacji i zdjęć można znaleźć w zakładce „Aktualności” – Międzynarodowy Dzień Elektryka.

W dniu 24 marca 2023 r. z inicjatywy Zarządu Koła Seniorów odbyła się wycieczka do Instytutu Elektroenergetyki PŁ będącego jednym z instytutów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy zwiedzili i zapoznali się z działalnością prowadzoną w dwóch laboratoriach Instytutu:

 1. Laboratorium Badawczym Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego oraz
 2. Laboratorium Generacji Rozproszonej.

Z pierwszym bardzo ciekawie zapoznał nas dr inż. Przemysław Tabaka przedstawiając różne rodzaje elektrycznych źródeł światła oraz niektóre pomiary fotometryczne wykonywane w laboratorium.

Laboratorium to wyposażone jest w:

 • najnowocześniejszy w Polsce goniofotometr
 • spektrofotometr
 • kolorymetr
 • kulę Ulbrichta F=2,1 m
 • kamerę luminancyjną
 • stanowisko do pomiaru światła odbitego
 • stanowisko do prób odporności na wnikanie pyłu i ciał stałych
 • stanowisko do prób odporności na wnikanie wody
 • stanowisko do badania trwałości i prób termicznych
 • stanowisko do prób odporności na temperaturę i ogień
 • stanowisko do prób mechanicznych
 • komorę bezprzeciągową

Po drugim laboratorium oprowadzał nas i zapoznał z integracją generacji rozproszonej oraz energetyką odnawialną dr inż. Ryszard Pawełek.

Laboratorium to wyposażone jest w:

 • Mikroturbinę gazową Capstone C30
 • Elektrownię wiatrową Fortis Wind Energy 11,6 kW
 • Stacjonarne i nadążne systemy fotowoltaiczne
 • System PULSTAR z ogniwami wodorowymi Ballard
 • Cyfrowy Symulator Czasu Rzeczywistego RTDS
 • System nadzorujący SCADA Prins
 • Inwertory
 • Odbiory
 • Model Sieci
 • Stację pogodową Davis Weatherlink
 • Generator EmTest NetWave
 • Dynamiczny zasobnik energii z szybkoobrotowym kołem zamachowym Vycon Flywheel

Spotkanie trwało ok. 3 godz. Uczestniczyło w nim 9 osób. Liczyliśmy na większą frekwencję.

W uzupełnieniu – kwestie organizacyjne:

 1. kol. Franciszek Mosiński został członkiem Centralnej Komisji Wyróżnień Honorowych SEP
 2. kol. Waldemar Gochnio został członkiem Rady Gospodarczej przy Zarządzie Głównym SEP

Spotkanie odbyło się  w dniu 18.01.2023 r. Oprócz członków Koła w spotkaniu wzięli udział:

 1. Anna Grabiszewska –  dyr. Biura OŁ SEP
 2. Przemysław Tabaka –  Prezes Zarządu OŁ
 3. Waldemar Gochnio –  prelegent prezentacji

Minutą ciszy zostali pożegnani koledzy, którzy odeszli w ubiegłym roku: kol. Eugeniusz Balcerzak, kol. Michał Jadczyk, kol. Wiesław Wojciechowski.

Prezes KS  kol. Zdzisław Parka przedstawił Informację Zarządu o działalności Koła Seniorów w 2022 r.

Zebrania Zarządu KS odbywały się 1 raz w miesiącu z wyjątkiem m-cy wakacyjnych. Aktualna liczba członków wynosi 36. W stosunku do roku poprzedniego ubyło 5 członków w tym 3 osoby zmarły, a 2 zrezygnowały z członkostwa. Opłacalność składek jest na zadowalającym poziomie.

Z  funkcjonującej w OŁ SEP pomocy koleżeńskiej skorzystała 1 osoba.

W II półroczu 2022 r. KS zorganizowało 2 wycieczki:

 • wyjazdową  1-dniową do Kalisza i Dobrzycy
 • lokalną  do Muzeum Sztuki w Łodzi.

Członkowie KS otrzymali wyróżnienia:

 • kol. Czesław Maślanka – Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego
 • kol. Zdzisław Zarzycki – Złotą Odznakę Honorową NOT
 • kol. Sergiusz Górski – Medal za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP.

Na temat Planu Pracy Koła Seniorów na 2023 r. głos zabrał kol. J. Wrocławski przedstawiając aktualną sytuację dotyczącą organizacji wycieczek przez KS w związku z nowym Regulaminem obowiązującym od 6.12.2022 r., który to odrzucił stare zasady  organizacji wycieczek. Przez wiele lat odbywały się dwie wycieczki wyjazdowe i dwie lokalne. Według kol. J. Wrocławskiego nowy Regulamin  ograniczy działalność KS tylko do wycieczek miejscowych. Następnie głos zabrał kol. S. Górski i przedstawił  w jaki sposób były organizowane wycieczki w poprzednich kadencjach. Na zakończenie głos zabrała p. Anna Grabiszewska i bardzo merytorycznie wyjaśniła obowiązujące zasady i Regulamin, o który jest oparta działalność Kół OŁ SEP, między innymi sprawę odpłatności uczestników w organizowanych przez Koła wycieczkach krajowych.

Według nowych zasad Koło Seniorów nie jest zobowiązane do składania Planu Pracy w listopadzie na następny rok, a tylko ma obowiązek zrobienia Preliminarza wyjazdu i na bieżąco przedstawienia go Prezydium Zarządu OŁ z prośbą o dofinansowanie osób z innych Kół biorących udział w wycieczce  i osób towarzyszących. Członkowie Koła Seniorów oraz ich opiekunowie w przypadku niepełnosprawności członka KS nie ponoszą kosztów wycieczki.

Następnie głos zabrał Prezes OŁ SEP i zaprosił Koło Seniorów na wycieczkę na Politechnikę Łódzką na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki do Instytutu Elektroenergetyki, który prowadzi prace badawcze w 4 Laboratoriach w tym w Laboratorium Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego, gdzie wykonywane są badania:

 • opraw oświetleniowych
 • wyrobów elektrotechnicznych powszechnego użytku
 • układów zapłonowych do wysokoprężnych lamp wyładowczych
 • transformatorowych żarówek halogenowych itp.

Następnie odbyła się  prezentacja pt.: „Transformacja scentralizowanej elektroenergetyki w rozproszoną w XXI wieku” przedstawiona przez dr inż. Waldemara Gochnio emerytowanego dyr. PGE Elektra, członka Zespołu Ekspertów ds. Energii Odnawialnej w Towarzystwie Obrotu Energią.

W dyskusji, po bardzo ciekawej i merytorycznej prelekcji udział wzięli kol. J. Wrocławski, kol. S. Górski, kol. W. Gil.

Informujemy, że w czasie Spotkania Wigilijnego członków i sympatyków Oddziału Łódzkiego SEP, w dniu 16 grudnia 2022 r. Medalem za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP został odznaczony członek naszego Koła Kol. Sergiusz Górski.

W dniu 13 października 2022 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Sztuki w Łodzi. Udział w wycieczce wzięło 13 osób.

Muzeum Sztuki w Łodzi posiada trzy lokalizacje: ms1 (Gdańska), ms2 (Manufaktura) i Pałac Herbsta (Przędzalniana). My zwiedzaliśmy ms1, które mieści się w pałacu z XIX wieku, należącym niegdyś do Maurycego Poznańskiego (prezent ślubny od ojca Ignacego).

W 2012 roku pałac Maurycego Poznańskiego oddany został do zwiedzania po gruntownej renowacji. Po remoncie wejście znajduje się od strony ul. Gdańskiej.

Z olbrzymiego magazynu zbiorów wydzielono dwa magazyny studyjne udostępnione do zwiedzania. W jednym widzieliśmy zgromadzone na regałach dzieła różnych twórców. W drugim na ruchomych ścianach zgromadzono obrazy.

W magazynach znajduje się wiele urządzeń technicznych zapewniających temperaturę w granicach 18 – 22 stopni i wilgotność 40 – 60%. Znajduje się tam również duży system gazowego gaszenia pożaru.

Byliśmy również w nowoczesnej bibliotece i czytelni. Aktualnie jest tam wystawa twórczości Andrzeja Partuma, działającego w latach siedemdziesiątych polskiego intermedialnego artysty, performera, malarza, akcjonisty.

W muzeum są dwie ciekawe wystawy: „Obywatele Kosmosu” i „I Ogień i Popiół”. Część przestrzeni ekspozycyjnych aranżował Władysław Strzemiński (Sala Neoplastyczna), gdzie odbywają się wystawy sztuki awangardowej.

W pałacu zachowało się wiele elementów architektonicznych. Jednym z ciekawszych jest klatka schodowa z witrażami okiennymi.

W dniu 27 września 2022 roku odbyła się wycieczka do Kalisza i Dobrzycy.  Udział wzięło 27 osób, w tym tylko 5 członków Koła Seniorów.

Pierwszym obiektem był pomnik ojca paulina Augustyna Kordeckiego – obrońcy Jasnej Góry przed Szwedami podczas potopu Szwedzkiego. Pomnik dłuta Leona Machowskiego stoi w Szczytnikach, blisko miejsca urodzin ojca (Iwanowice).

Następnie zwiedzaliśmy Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, usytuowany na terenie wczesnośredniowiecznego grodu. Odtworzono tu częściową zabudowę średniowiecznej warowni, która powstała w IX wieku. Kaliski gród rozkwitał za panowania Mieszka III Starego. Kres warowni nastąpił w XIII, po zdobyciu jej przez śląskiego księcia Henryka Brodatego.

W Dobrzycy już padał deszcz, zwiedzanie ograniczyło się do Muzeum Ziemiaństwa. Zespół Pałacowo-Parkowy zaprojektował architekt Stanisław Zawadzki, a w XVIII w. ufundował Augustyn Gorzeński. Piętrowy pałac jest zbudowany z dwóch brył, ustawionych pod kątem prostym. Przypomina kształt węgielnicy masońskiej (fundator był masonem). Wejście poprzedza portyk i dwie pary kolumn. Wnętrze zachowało ozdobną stolarkę, sztukaterię i iluzjonistyczne malarskie dekoracje z około 1800 roku. W zbiorach są liczne przedmioty kuchenne używane przez ówczesne ziemiaństwo.

Na zakończenie byliśmy na remontowanym i rozkopanym Kaliskim Starym Mieście.

Uwieńczeniem były chwile zadumy w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, przed cudownym obrazem Świętej Rodziny.

Powiadamiamy koleżanki i kolegów, że w dniu 27 września br. w godzinach 8 – 19, odbędzie się wycieczka autokarowa do Kalisza i Dobrzycy.

O szczegółach wycieczki członkowie Koła będą powiadomieni listownie.

Z zadowoleniem informujemy, że nasz kolega Franciszek Mosiński został wybrany na członka Zarządu OŁ SEP i jako Honorowy Członek SEP jest pełnoprawnym delegatem na WZD SEP.

Podczas WZO kol. Czesław Maślanka otrzymał Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego a kol. Zdzisław Zarzycki otrzymał Złotą Odznakę Honorową NOT.

Utworzono cztery zespoły kompetencyjne:

Z-1 – d/s organizacyjnych, komunikacji i współpracy z Biurem OŁ

Urszula Kupis, Elżbieta Węglińska

Z-2 – d/s spraw spotkań technicznych, historycznych, informacji i kroniki Koła

Wojciech Gil, Józef Wrocławski

Z-3 – d/s pomocy koleżeńskiej, warunków socjalno-bytowych i składek członkowskich

Ryszard Bakura, Czesław Kaczmarek

Z-4 – d/s wsparcia, dialogu wewnętrznego i współpracy z Agendami NOT

Czesław Maślanka, Zdzisław Zarzycki

Zarząd Koła planuje organizację wycieczki autokarowej do Kalisza i okolic (wrzesień) i wycieczki do Muzeum Sztuki w Łodzi (październik).