czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Spotkanie odbyło się 18 stycznia 2024 roku. Udział wzięło 12 członków KS i zaproszeni goście.

 1. Na wstępie prezes Koła Seniorów kol. Z. Parka powitał zaproszonych gości w osobach:
  kol. Przemysław Tabaka – prezes Oddziału Łódzkiego SEP
  kol. Anna Grabiszewska – dyr. Biura Oddziału Łódzkiego SEP
  oraz członków Koła Seniorów.

Minutą ciszy zostali pożegnani koledzy, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku.

 1. Zgodnie z pkt. 2 programu spotkania kol. E. Węglińska przedstawiła ogólne informacje o wydarzeniach i działalności KS w 2023 roku:
 • Zebrania Zarządu Koła odbywały się regularnie raz w miesiącu oprócz miesięcy wakacyjnych a obecność na nich członków Zarządu wynosiła 87,1%.
 • Liczba członków Koła na koniec 2023 roku wynosiła 35 osób w tym:
  • 90 latków   –   9 osób
  • 80 latków   – 14 osób
  • 70 latków   – 10 osób
  • 60 latków   –  2 osoby
 • W 2023 roku dołączyły do naszego koła przechodząc z innych kół 4 osoby:
  • kol. Andrzej Gabara
  • kol. Waldemar Gochnio
  • kol. Włodzimierz Sawczuk
  • kol. Marian Słowicki
   natomiast odeszli z naszego koła:
  • kol. Franciszek Mosiński, który zrezygnował z członkostwa w OŁ SEP nie widząc możliwości dalszej współpracy z władzami Oddziału. Pozostał w stowarzyszeniu jako Członek Honorowy SEP,
  • kol. Józef Wrocławski, który zrezygnował z członkostwa w SEP-ie z przyczyn osobistych
 • Z ogromnym smutkiem pożegnaliśmy zmarłych w 2023 roku:
  • ŚP.  kol. Jerzego Kosiorowskiego
  • ŚP.  kol. Jerzego Kowalczyka
  • ŚP.  kol. Tadeusza Kunikowskiego
 • Dzięki dużemu zaangażowaniu kol. Czesława Kaczmarka z zespołu Z-3 opłacalność składek członkowskich w 2023 roku wyniosła 97,3%
 • Z pomocy koleżeńskiej, o którą dba z dużym zaangażowaniem kol. Ryszarda Bakury z zespołu Z-3 skorzystało w 2023 roku 3 kolegów na kwotę 4500 zł
 • W konkursie na najaktywniejsze Koło w grupie „E” – Koła Seniorów i Emerytów edycja za 2022 r. nasze Koło zajęło III miejsce. Informacje o działalności KS przygotowali kol. Wojciech Gil i kol. Zdzisław Parka, za co należą im się słowa uznania i serdeczne podziękowanie.
 • Do dużych osiągnięć członków KS należą:
  • Nominacja i wejście w skład Rady Gospodarczej przy ZG SEP kol. Waldemara Gochnio
  • Członkostwo w Centralnej Komisji Wyróżnień Honorowych SEP kol. Franciszka Mosińskiego
  • Uhonorowanie Medalem za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP kol. Franciszka Mosińskiego – odmówił przyjęcia
  • Prezentacja pt. „ Nowe miejsca i zadania mikroinstalacji prosumenckich w najbliższych latach” opracował i przedstawił na Seminarium „Szanse i efekty jakie niesie za sobą rozwój fotowoltaiki” – kol. Waldemar Gochnio
 • W Komisjach i Zespołach OŁ SEP pracują członkowie naszego koła:
  •  kol. Sergiusz Górski – Przewodniczący Komisji Odznaczeń
  • kol. Ryszard Bakura – Komisja Pomocy Koleżeńskiej
  • kol. Wojciech Gil – Komisja ds. Realizacji Uchwał i Wniosków
   do momentu rezygnacji z członkostwa w SEP:
  • kol. F. Mosiński – Oddziałowa Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych
  • kol. J. Wrocławski – Komisja ds. Informacji Stowarzyszeniowej i Kroniki
 • W roku 2023 Zespół kompetencyjny Z-2 w osobie kol. Wojciecha Gila zorganizował 4 wycieczki w tym:
  • 2 wycieczki wyjazdowe 1-dniowe:
   • wycieczka Warszawa Retro (Cytadela – Powązki – PKN – Elektrownia Powiśle), uczestniczyło w niej 20 osób, w tym 7 członków KS
   • wycieczka Łódź – Pruszków – Żyrardów – Mszczonów – Łódź, uczestniczyło w niej 28 osób w tym 9 członków KS
  • 2 wycieczki miejscowe:
   • na zaproszenie prezesa OŁ SEP Przemysława Tabaki wizyta w Instytucie Elektroenergetyki PŁ ze zwiedzaniem Laboratorium Badawczego Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego oraz Laboratorium Generacji Rozproszonej. Uczestniczyło w wizycie 9 osób z KS
   • zwiedzanie Zajezdni autobusów elektrycznych, w której uczestniczyło 20 osób w tym 10 osób z KS

    Wycieczki zorganizowane były bardzo profesjonalnie, kol. Wojciech Gil wykazał się ogromnym zaangażowaniem za co należą mu się duże słowa uznania i podziękowania.

 • Prezes Koła Seniorów kol. Zdzisław Parka wystąpił z wnioskami o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla członków KS w osobach:
  • wniosek o Medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego dla kol. Ryszarda Bakury
  • wniosek o Srebrną Odznakę Honorową SEP dla kol. Wojciecha Gila
  • wniosek o Szafirową Odznakę Honorową SEP dla kol. Urszuli Kupis
  • wniosek o Złotą Odznakę Honorową NOT dla kol. Czesława Kaczmarka
   ostatecznie Centralna Komisja Odznaczeń i Wyróżnień zatwierdziła wnioski o odznaczenia dla:
  • kol. Urszuli Kupis
   kol. Czesława Kaczmarka
   Odznaczenia zostały wręczone 15 grudnia 2023 r. na spotkaniu Wigilijnym OŁ SEP.
 • Rok 2023 zakończono uroczystym spotkaniem wigilijnym członków KS i zaproszonych gości w restauracji Satyna.
 1. Zgodnie z pkt. 3 programu spotkania prezes KS kol. Z. Parka przedstawił propozycje Planu Pracy KS na 2024 rok.
 2. W pkt.4 to rozmowy, dyskusje i wolne wnioski, który to punkt. został przeniesiony na koniec spotkania:
  Głos zabrał kol. K. Lisowski, który w swoim wystąpieniu bardzo pozytywnie ocenił działania Zarządu KS.
  Kol. Sergiusz Górski, nieobecny na spotkaniu, przekazał telefonicznie życzenia Noworoczne dla uczestników spotkania.
  Prezes KS kol. Z. Parka przekazał informację, która jest nowością w opłacaniu składek członkowskich a mianowicie, że członkowie SEP powyżej 70 roku życia mogą być zwolnieni z ich opłacania po pisemnej prośbie do Zarządu OŁ SEP.
 1. Zgodnie z pkt. 5 uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji prof. dr hab. inż. Piotra Borkowskiego kierownika Katedry Aparatów Elektrycznych PŁ. Prelegent przedstawił ogromne, na skalę światową, osiągnięcia kadry naukowej katedry w temacie konstrukcji i zastosowania (m.in. w ośrodku naukowo-badawczym CERN w Genewie) ultraszybkich systemów hybrydowych do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych, opartych na zaawansowanej technologii, nie mających dotychczas znanych odpowiedników na rynkach światowych.

Prelekcja wywołała duże zainteresowanie członków spotkania. Dyskusja po prelekcji bardzo merytoryczna, zabrali w niej głos koledzy W. Gochnio, Cz. Kaczmarek i W. Gil.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.