maj 2023
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

W dniu 24 marca 2023 r. z inicjatywy Zarządu Koła Seniorów odbyła się wycieczka do Instytutu Elektroenergetyki PŁ będącego jednym z instytutów Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Uczestnicy zwiedzili i zapoznali się z działalnością prowadzoną w dwóch laboratoriach Instytutu:

 1. Laboratorium Badawczym Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego oraz
 2. Laboratorium Generacji Rozproszonej.

Z pierwszym bardzo ciekawie zapoznał nas dr inż. Przemysław Tabaka przedstawiając różne rodzaje elektrycznych źródeł światła oraz niektóre pomiary fotometryczne wykonywane w laboratorium.

Laboratorium to wyposażone jest w:

 • najnowocześniejszy w Polsce goniofotometr
 • spektrofotometr
 • kolorymetr
 • kulę Ulbrichta F=2,1 m
 • kamerę luminancyjną
 • stanowisko do pomiaru światła odbitego
 • stanowisko do prób odporności na wnikanie pyłu i ciał stałych
 • stanowisko do prób odporności na wnikanie wody
 • stanowisko do badania trwałości i prób termicznych
 • stanowisko do prób odporności na temperaturę i ogień
 • stanowisko do prób mechanicznych
 • komorę bezprzeciągową

Po drugim laboratorium oprowadzał nas i zapoznał z integracją generacji rozproszonej oraz energetyką odnawialną dr inż. Ryszard Pawełek.

Laboratorium to wyposażone jest w:

 • Mikroturbinę gazową Capstone C30
 • Elektrownię wiatrową Fortis Wind Energy 11,6 kW
 • Stacjonarne i nadążne systemy fotowoltaiczne
 • System PULSTAR z ogniwami wodorowymi Ballard
 • Cyfrowy Symulator Czasu Rzeczywistego RTDS
 • System nadzorujący SCADA Prins
 • Inwertory
 • Odbiory
 • Model Sieci
 • Stację pogodową Davis Weatherlink
 • Generator EmTest NetWave
 • Dynamiczny zasobnik energii z szybkoobrotowym kołem zamachowym Vycon Flywheel

Spotkanie trwało ok. 3 godz. Uczestniczyło w nim 9 osób. Liczyliśmy na większą frekwencję.

W uzupełnieniu – kwestie organizacyjne:

 1. kol. Franciszek Mosiński został członkiem Centralnej Komisji Wyróżnień Honorowych SEP
 2. kol. Waldemar Gochnio został członkiem Rady Gospodarczej przy Zarządzie Głównym SEP

Spotkanie odbyło się  w dniu 18.01.2023 r. Oprócz członków Koła w spotkaniu wzięli udział:

 1. Anna Grabiszewska –  dyr. Biura OŁ SEP
 2. Przemysław Tabaka –  Prezes Zarządu OŁ
 3. Waldemar Gochnio –  prelegent prezentacji

Minutą ciszy zostali pożegnani koledzy, którzy odeszli w ubiegłym roku: kol. Eugeniusz Balcerzak, kol. Michał Jadczyk, kol. Wiesław Wojciechowski.

Prezes KS  kol. Zdzisław Parka przedstawił Informację Zarządu o działalności Koła Seniorów w 2022 r.

Zebrania Zarządu KS odbywały się 1 raz w miesiącu z wyjątkiem m-cy wakacyjnych. Aktualna liczba członków wynosi 36. W stosunku do roku poprzedniego ubyło 5 członków w tym 3 osoby zmarły, a 2 zrezygnowały z członkostwa. Opłacalność składek jest na zadowalającym poziomie.

Z  funkcjonującej w OŁ SEP pomocy koleżeńskiej skorzystała 1 osoba.

W II półroczu 2022 r. KS zorganizowało 2 wycieczki:

 • wyjazdową  1-dniową do Kalisza i Dobrzycy
 • lokalną  do Muzeum Sztuki w Łodzi.

Członkowie KS otrzymali wyróżnienia:

 • kol. Czesław Maślanka – Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego
 • kol. Zdzisław Zarzycki – Złotą Odznakę Honorową NOT
 • kol. Sergiusz Górski – Medal za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP.

Na temat Planu Pracy Koła Seniorów na 2023 r. głos zabrał kol. J. Wrocławski przedstawiając aktualną sytuację dotyczącą organizacji wycieczek przez KS w związku z nowym Regulaminem obowiązującym od 6.12.2022 r., który to odrzucił stare zasady  organizacji wycieczek. Przez wiele lat odbywały się dwie wycieczki wyjazdowe i dwie lokalne. Według kol. J. Wrocławskiego nowy Regulamin  ograniczy działalność KS tylko do wycieczek miejscowych. Następnie głos zabrał kol. S. Górski i przedstawił  w jaki sposób były organizowane wycieczki w poprzednich kadencjach. Na zakończenie głos zabrała p. Anna Grabiszewska i bardzo merytorycznie wyjaśniła obowiązujące zasady i Regulamin, o który jest oparta działalność Kół OŁ SEP, między innymi sprawę odpłatności uczestników w organizowanych przez Koła wycieczkach krajowych.

Według nowych zasad Koło Seniorów nie jest zobowiązane do składania Planu Pracy w listopadzie na następny rok, a tylko ma obowiązek zrobienia Preliminarza wyjazdu i na bieżąco przedstawienia go Prezydium Zarządu OŁ z prośbą o dofinansowanie osób z innych Kół biorących udział w wycieczce  i osób towarzyszących. Członkowie Koła Seniorów oraz ich opiekunowie w przypadku niepełnosprawności członka KS nie ponoszą kosztów wycieczki.

Następnie głos zabrał Prezes OŁ SEP i zaprosił Koło Seniorów na wycieczkę na Politechnikę Łódzką na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki do Instytutu Elektroenergetyki, który prowadzi prace badawcze w 4 Laboratoriach w tym w Laboratorium Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego, gdzie wykonywane są badania:

 • opraw oświetleniowych
 • wyrobów elektrotechnicznych powszechnego użytku
 • układów zapłonowych do wysokoprężnych lamp wyładowczych
 • transformatorowych żarówek halogenowych itp.

Następnie odbyła się  prezentacja pt.: „Transformacja scentralizowanej elektroenergetyki w rozproszoną w XXI wieku” przedstawiona przez dr inż. Waldemara Gochnio emerytowanego dyr. PGE Elektra, członka Zespołu Ekspertów ds. Energii Odnawialnej w Towarzystwie Obrotu Energią.

W dyskusji, po bardzo ciekawej i merytorycznej prelekcji udział wzięli kol. J. Wrocławski, kol. S. Górski, kol. W. Gil.

Informujemy, że w czasie Spotkania Wigilijnego członków i sympatyków Oddziału Łódzkiego SEP, w dniu 16 grudnia 2022 r. Medalem za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP został odznaczony członek naszego Koła Kol. Sergiusz Górski.

W dniu 13 października 2022 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Sztuki w Łodzi. Udział w wycieczce wzięło 13 osób.

Muzeum Sztuki w Łodzi posiada trzy lokalizacje: ms1 (Gdańska), ms2 (Manufaktura) i Pałac Herbsta (Przędzalniana). My zwiedzaliśmy ms1, które mieści się w pałacu z XIX wieku, należącym niegdyś do Maurycego Poznańskiego (prezent ślubny od ojca Ignacego).

W 2012 roku pałac Maurycego Poznańskiego oddany został do zwiedzania po gruntownej renowacji. Po remoncie wejście znajduje się od strony ul. Gdańskiej.

Z olbrzymiego magazynu zbiorów wydzielono dwa magazyny studyjne udostępnione do zwiedzania. W jednym widzieliśmy zgromadzone na regałach dzieła różnych twórców. W drugim na ruchomych ścianach zgromadzono obrazy.

W magazynach znajduje się wiele urządzeń technicznych zapewniających temperaturę w granicach 18 – 22 stopni i wilgotność 40 – 60%. Znajduje się tam również duży system gazowego gaszenia pożaru.

Byliśmy również w nowoczesnej bibliotece i czytelni. Aktualnie jest tam wystawa twórczości Andrzeja Partuma, działającego w latach siedemdziesiątych polskiego intermedialnego artysty, performera, malarza, akcjonisty.

W muzeum są dwie ciekawe wystawy: „Obywatele Kosmosu” i „I Ogień i Popiół”. Część przestrzeni ekspozycyjnych aranżował Władysław Strzemiński (Sala Neoplastyczna), gdzie odbywają się wystawy sztuki awangardowej.

W pałacu zachowało się wiele elementów architektonicznych. Jednym z ciekawszych jest klatka schodowa z witrażami okiennymi.

W dniu 27 września 2022 roku odbyła się wycieczka do Kalisza i Dobrzycy.  Udział wzięło 27 osób, w tym tylko 5 członków Koła Seniorów.

Pierwszym obiektem był pomnik ojca paulina Augustyna Kordeckiego – obrońcy Jasnej Góry przed Szwedami podczas potopu Szwedzkiego. Pomnik dłuta Leona Machowskiego stoi w Szczytnikach, blisko miejsca urodzin ojca (Iwanowice).

Następnie zwiedzaliśmy Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, usytuowany na terenie wczesnośredniowiecznego grodu. Odtworzono tu częściową zabudowę średniowiecznej warowni, która powstała w IX wieku. Kaliski gród rozkwitał za panowania Mieszka III Starego. Kres warowni nastąpił w XIII, po zdobyciu jej przez śląskiego księcia Henryka Brodatego.

W Dobrzycy już padał deszcz, zwiedzanie ograniczyło się do Muzeum Ziemiaństwa. Zespół Pałacowo-Parkowy zaprojektował architekt Stanisław Zawadzki, a w XVIII w. ufundował Augustyn Gorzeński. Piętrowy pałac jest zbudowany z dwóch brył, ustawionych pod kątem prostym. Przypomina kształt węgielnicy masońskiej (fundator był masonem). Wejście poprzedza portyk i dwie pary kolumn. Wnętrze zachowało ozdobną stolarkę, sztukaterię i iluzjonistyczne malarskie dekoracje z około 1800 roku. W zbiorach są liczne przedmioty kuchenne używane przez ówczesne ziemiaństwo.

Na zakończenie byliśmy na remontowanym i rozkopanym Kaliskim Starym Mieście.

Uwieńczeniem były chwile zadumy w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, przed cudownym obrazem Świętej Rodziny.

Powiadamiamy koleżanki i kolegów, że w dniu 27 września br. w godzinach 8 – 19, odbędzie się wycieczka autokarowa do Kalisza i Dobrzycy.

O szczegółach wycieczki członkowie Koła będą powiadomieni listownie.

Z zadowoleniem informujemy, że nasz kolega Franciszek Mosiński został wybrany na członka Zarządu OŁ SEP i jako Honorowy Członek SEP jest pełnoprawnym delegatem na WZD SEP.

Podczas WZO kol. Czesław Maślanka otrzymał Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego a kol. Zdzisław Zarzycki otrzymał Złotą Odznakę Honorową NOT.

Utworzono cztery zespoły kompetencyjne:

Z-1 – d/s organizacyjnych, komunikacji i współpracy z Biurem OŁ

Urszula Kupis, Elżbieta Węglińska

Z-2 – d/s spraw spotkań technicznych, historycznych, informacji i kroniki Koła

Wojciech Gil, Józef Wrocławski

Z-3 – d/s pomocy koleżeńskiej, warunków socjalno-bytowych i składek członkowskich

Ryszard Bakura, Czesław Kaczmarek

Z-4 – d/s wsparcia, dialogu wewnętrznego i współpracy z Agendami NOT

Czesław Maślanka, Zdzisław Zarzycki

Zarząd Koła planuje organizację wycieczki autokarowej do Kalisza i okolic (wrzesień) i wycieczki do Muzeum Sztuki w Łodzi (październik).

Zebranie odbyło się 16 marca 2022r. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w ostatnim czteroleciu.

Zebranie prowadził kol. Sergiusz Górski, protokolantem była Kol. Urszula Kupis. Wybrano Komisję Mandatową i Komisję Wyborczą oraz ustalono jawny tryb głosowania.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Łódzkiego SEP Władysław Szymczyk i Dyrektor Biura SEP Anna Grabiszewska.

Ustępujący Prezes Koła Seniorów kol. Zdzisław Zarzycki przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w latach 2018-2022.

Kol. Elżbieta Węglińska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2018-2022.

Koło Seniorów SEP jest Kołem aktywnym, biorącym udział w różnego rodzajach pracach we własnym gronie, jak również w pracach Zarządu Łódzkiego SEP.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Koła Seniorów wybrano:

 • na Prezesa kol. Zdzisława Parkę
 • na Z-ców Prezesa kol. Ryszarda Bakurę i Wojciecha Gila
 • na Sekretarza kol. Urszulę Kupis
 • na Skarbnika kol. Czesława Kaczmarka
 • na v-ce Prezesa do spraw organizacyjnych i kontroli  wewnętrznych kol. Elżbietę Węglińską
 • na członków Zarządu kol. Czesława Maślankę, Józefa Wrocławskiego i Zdzisława Zarzyckiego.

Ze względu na małą liczbę członków Koła (40 członków) nie powołano Komisji Rewizyjnej.

Kol. Zdzisław Parka podziękował za wybór na Prezesa Koła Seniorów na okres 2022-2026, zapewniając, że będzie kontynuował pracę i realizował wytyczne podejmowane w Planie Pracy Koła opracowanym na najbliższym zebraniu Zarządu Koła.

Zebrani wybrali na Walne Zgromadzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP następujących kolegów:

Ryszard Bakura, Wojciech Gil, Czesław Kaczmarek, Urszula Kupis, Czesław Maślanka, Zdzisław Parka, Elżbieta Węglińska, Józef Wrocławski, Zdzisław Zarzycki.

Wytypowano kandydatów do pracy w Zarządzie Oddziału, komisjach i sekcjach, kolegów:

Wiesław Kmin, Franciszek Mosiński, Kazimierz Lisowski, Elżbieta Węglińska, Ryszard Bakura, Sergiusz Górski, Wojciech Gil, Józef Wrocławski.

Na tym zebranie zakończono.

Spotkanie, które odbyło się 22 stycznia 2020 r., otworzył przewodniczący Koła kol. Z. Zarzycki, witając Prezesa Zarządu Oddziału kol. Władysława Szymczyka, zaproszonych kolegów z Koła Seniorów NOT i Dyrektora Biura.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym roku kolegów: Janusza Jaraczewskiego, Józefa Spirnka i Zygmunta Witczaka.

Liczba członków Koła wynosi 52 osoby. Zarząd Koła liczy 13 osób i nie zmienił swojego składu. Obecnych na spotkaniu było 26 kolegów.

Zarząd Koła spotyka się cyklicznie spotkania, w drugą środę każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia. Na spotkaniach wygłaszane są prelekcje o treściach naukowo-technicznych.

W konkursie o miano najaktywniejszego Koła Seniorów SEP zajęliśmy 3-cie miejsce, a nagroda została wręczona Prezesowi Oddziału 28 grudnia ubiegłego roku.

Członkowie naszego Koła są wytypowani do prac w komisjach i radach Oddziału: Wiesław Kmin, Franciszek Mosiński, Sergiusz Górski, Kazimierz Lisowski, Ryszard Bakura, Elżbieta Węglińska, Józef Wrocławski, Wojciech Gil.

W monografii „100 lat Oddziału Łódzkiego SEP 1919-2019 znajduje się opis historii naszego Koła od chwili jego powstania.

Pomoc koleżeńską z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej otrzymało trzech członków naszego Koła w ogólnej kwocie 4500 zł.

Czytaj więcej