czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Spotkanie odbyło się  w dniu 18.01.2023 r. Oprócz członków Koła w spotkaniu wzięli udział:

 1. Anna Grabiszewska –  dyr. Biura OŁ SEP
 2. Przemysław Tabaka –  Prezes Zarządu OŁ
 3. Waldemar Gochnio –  prelegent prezentacji

Minutą ciszy zostali pożegnani koledzy, którzy odeszli w ubiegłym roku: kol. Eugeniusz Balcerzak, kol. Michał Jadczyk, kol. Wiesław Wojciechowski.

Prezes KS  kol. Zdzisław Parka przedstawił Informację Zarządu o działalności Koła Seniorów w 2022 r.

Zebrania Zarządu KS odbywały się 1 raz w miesiącu z wyjątkiem m-cy wakacyjnych. Aktualna liczba członków wynosi 36. W stosunku do roku poprzedniego ubyło 5 członków w tym 3 osoby zmarły, a 2 zrezygnowały z członkostwa. Opłacalność składek jest na zadowalającym poziomie.

Z  funkcjonującej w OŁ SEP pomocy koleżeńskiej skorzystała 1 osoba.

W II półroczu 2022 r. KS zorganizowało 2 wycieczki:

 • wyjazdową  1-dniową do Kalisza i Dobrzycy
 • lokalną  do Muzeum Sztuki w Łodzi.

Członkowie KS otrzymali wyróżnienia:

 • kol. Czesław Maślanka – Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego
 • kol. Zdzisław Zarzycki – Złotą Odznakę Honorową NOT
 • kol. Sergiusz Górski – Medal za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP.

Na temat Planu Pracy Koła Seniorów na 2023 r. głos zabrał kol. J. Wrocławski przedstawiając aktualną sytuację dotyczącą organizacji wycieczek przez KS w związku z nowym Regulaminem obowiązującym od 6.12.2022 r., który to odrzucił stare zasady  organizacji wycieczek. Przez wiele lat odbywały się dwie wycieczki wyjazdowe i dwie lokalne. Według kol. J. Wrocławskiego nowy Regulamin  ograniczy działalność KS tylko do wycieczek miejscowych. Następnie głos zabrał kol. S. Górski i przedstawił  w jaki sposób były organizowane wycieczki w poprzednich kadencjach. Na zakończenie głos zabrała p. Anna Grabiszewska i bardzo merytorycznie wyjaśniła obowiązujące zasady i Regulamin, o który jest oparta działalność Kół OŁ SEP, między innymi sprawę odpłatności uczestników w organizowanych przez Koła wycieczkach krajowych.

Według nowych zasad Koło Seniorów nie jest zobowiązane do składania Planu Pracy w listopadzie na następny rok, a tylko ma obowiązek zrobienia Preliminarza wyjazdu i na bieżąco przedstawienia go Prezydium Zarządu OŁ z prośbą o dofinansowanie osób z innych Kół biorących udział w wycieczce  i osób towarzyszących. Członkowie Koła Seniorów oraz ich opiekunowie w przypadku niepełnosprawności członka KS nie ponoszą kosztów wycieczki.

Następnie głos zabrał Prezes OŁ SEP i zaprosił Koło Seniorów na wycieczkę na Politechnikę Łódzką na Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki do Instytutu Elektroenergetyki, który prowadzi prace badawcze w 4 Laboratoriach w tym w Laboratorium Oświetlenia i Sprzętu Elektrotechnicznego, gdzie wykonywane są badania:

 • opraw oświetleniowych
 • wyrobów elektrotechnicznych powszechnego użytku
 • układów zapłonowych do wysokoprężnych lamp wyładowczych
 • transformatorowych żarówek halogenowych itp.

Następnie odbyła się  prezentacja pt.: „Transformacja scentralizowanej elektroenergetyki w rozproszoną w XXI wieku” przedstawiona przez dr inż. Waldemara Gochnio emerytowanego dyr. PGE Elektra, członka Zespołu Ekspertów ds. Energii Odnawialnej w Towarzystwie Obrotu Energią.

W dyskusji, po bardzo ciekawej i merytorycznej prelekcji udział wzięli kol. J. Wrocławski, kol. S. Górski, kol. W. Gil.