czerwiec 2024
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Aktualności

Informujemy, że w czasie Spotkania Wigilijnego członków i sympatyków Oddziału Łódzkiego SEP, w dniu 16 grudnia 2022 r. Medalem za Zasługi dla Oddziału Łódzkiego SEP został odznaczony członek naszego Koła Kol. Sergiusz Górski.

W dniu 13 października 2022 r. odbyła się wycieczka do Muzeum Sztuki w Łodzi. Udział w wycieczce wzięło 13 osób.

Muzeum Sztuki w Łodzi posiada trzy lokalizacje: ms1 (Gdańska), ms2 (Manufaktura) i Pałac Herbsta (Przędzalniana). My zwiedzaliśmy ms1, które mieści się w pałacu z XIX wieku, należącym niegdyś do Maurycego Poznańskiego (prezent ślubny od ojca Ignacego).

W 2012 roku pałac Maurycego Poznańskiego oddany został do zwiedzania po gruntownej renowacji. Po remoncie wejście znajduje się od strony ul. Gdańskiej.

Z olbrzymiego magazynu zbiorów wydzielono dwa magazyny studyjne udostępnione do zwiedzania. W jednym widzieliśmy zgromadzone na regałach dzieła różnych twórców. W drugim na ruchomych ścianach zgromadzono obrazy.

W magazynach znajduje się wiele urządzeń technicznych zapewniających temperaturę w granicach 18 – 22 stopni i wilgotność 40 – 60%. Znajduje się tam również duży system gazowego gaszenia pożaru.

Byliśmy również w nowoczesnej bibliotece i czytelni. Aktualnie jest tam wystawa twórczości Andrzeja Partuma, działającego w latach siedemdziesiątych polskiego intermedialnego artysty, performera, malarza, akcjonisty.

W muzeum są dwie ciekawe wystawy: „Obywatele Kosmosu” i „I Ogień i Popiół”. Część przestrzeni ekspozycyjnych aranżował Władysław Strzemiński (Sala Neoplastyczna), gdzie odbywają się wystawy sztuki awangardowej.

W pałacu zachowało się wiele elementów architektonicznych. Jednym z ciekawszych jest klatka schodowa z witrażami okiennymi.

W dniu 27 września 2022 roku odbyła się wycieczka do Kalisza i Dobrzycy.  Udział wzięło 27 osób, w tym tylko 5 członków Koła Seniorów.

Pierwszym obiektem był pomnik ojca paulina Augustyna Kordeckiego – obrońcy Jasnej Góry przed Szwedami podczas potopu Szwedzkiego. Pomnik dłuta Leona Machowskiego stoi w Szczytnikach, blisko miejsca urodzin ojca (Iwanowice).

Następnie zwiedzaliśmy Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, usytuowany na terenie wczesnośredniowiecznego grodu. Odtworzono tu częściową zabudowę średniowiecznej warowni, która powstała w IX wieku. Kaliski gród rozkwitał za panowania Mieszka III Starego. Kres warowni nastąpił w XIII, po zdobyciu jej przez śląskiego księcia Henryka Brodatego.

W Dobrzycy już padał deszcz, zwiedzanie ograniczyło się do Muzeum Ziemiaństwa. Zespół Pałacowo-Parkowy zaprojektował architekt Stanisław Zawadzki, a w XVIII w. ufundował Augustyn Gorzeński. Piętrowy pałac jest zbudowany z dwóch brył, ustawionych pod kątem prostym. Przypomina kształt węgielnicy masońskiej (fundator był masonem). Wejście poprzedza portyk i dwie pary kolumn. Wnętrze zachowało ozdobną stolarkę, sztukaterię i iluzjonistyczne malarskie dekoracje z około 1800 roku. W zbiorach są liczne przedmioty kuchenne używane przez ówczesne ziemiaństwo.

Na zakończenie byliśmy na remontowanym i rozkopanym Kaliskim Starym Mieście.

Uwieńczeniem były chwile zadumy w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa, przed cudownym obrazem Świętej Rodziny.

Powiadamiamy koleżanki i kolegów, że w dniu 27 września br. w godzinach 8 – 19, odbędzie się wycieczka autokarowa do Kalisza i Dobrzycy.

O szczegółach wycieczki członkowie Koła będą powiadomieni listownie.

Z zadowoleniem informujemy, że nasz kolega Franciszek Mosiński został wybrany na członka Zarządu OŁ SEP i jako Honorowy Członek SEP jest pełnoprawnym delegatem na WZD SEP.

Podczas WZO kol. Czesław Maślanka otrzymał Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego a kol. Zdzisław Zarzycki otrzymał Złotą Odznakę Honorową NOT.

Utworzono cztery zespoły kompetencyjne:

Z-1 – d/s organizacyjnych, komunikacji i współpracy z Biurem OŁ

Urszula Kupis, Elżbieta Węglińska

Z-2 – d/s spraw spotkań technicznych, historycznych, informacji i kroniki Koła

Wojciech Gil, Józef Wrocławski

Z-3 – d/s pomocy koleżeńskiej, warunków socjalno-bytowych i składek członkowskich

Ryszard Bakura, Czesław Kaczmarek

Z-4 – d/s wsparcia, dialogu wewnętrznego i współpracy z Agendami NOT

Czesław Maślanka, Zdzisław Zarzycki

Zarząd Koła planuje organizację wycieczki autokarowej do Kalisza i okolic (wrzesień) i wycieczki do Muzeum Sztuki w Łodzi (październik).

Zebranie odbyło się 16 marca 2022r. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć koleżanek i kolegów zmarłych w ostatnim czteroleciu.

Zebranie prowadził kol. Sergiusz Górski, protokolantem była Kol. Urszula Kupis. Wybrano Komisję Mandatową i Komisję Wyborczą oraz ustalono jawny tryb głosowania.

W zebraniu wzięli udział Prezes Zarządu Łódzkiego SEP Władysław Szymczyk i Dyrektor Biura SEP Anna Grabiszewska.

Ustępujący Prezes Koła Seniorów kol. Zdzisław Zarzycki przedstawił sprawozdanie z działalności Koła w latach 2018-2022.

Kol. Elżbieta Węglińska przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Koła za okres 2018-2022.

Koło Seniorów SEP jest Kołem aktywnym, biorącym udział w różnego rodzajach pracach we własnym gronie, jak również w pracach Zarządu Łódzkiego SEP.

Komisja Mandatowa stwierdziła prawomocność zebrania.

W wyniku przeprowadzonych wyborów do Zarządu Koła Seniorów wybrano:

  • na Prezesa kol. Zdzisława Parkę
  • na Z-ców Prezesa kol. Ryszarda Bakurę i Wojciecha Gila
  • na Sekretarza kol. Urszulę Kupis
  • na Skarbnika kol. Czesława Kaczmarka
  • na v-ce Prezesa do spraw organizacyjnych i kontroli  wewnętrznych kol. Elżbietę Węglińską
  • na członków Zarządu kol. Czesława Maślankę, Józefa Wrocławskiego i Zdzisława Zarzyckiego.

Ze względu na małą liczbę członków Koła (40 członków) nie powołano Komisji Rewizyjnej.

Kol. Zdzisław Parka podziękował za wybór na Prezesa Koła Seniorów na okres 2022-2026, zapewniając, że będzie kontynuował pracę i realizował wytyczne podejmowane w Planie Pracy Koła opracowanym na najbliższym zebraniu Zarządu Koła.

Zebrani wybrali na Walne Zgromadzenie Zarządu Oddziału Łódzkiego SEP następujących kolegów:

Ryszard Bakura, Wojciech Gil, Czesław Kaczmarek, Urszula Kupis, Czesław Maślanka, Zdzisław Parka, Elżbieta Węglińska, Józef Wrocławski, Zdzisław Zarzycki.

Wytypowano kandydatów do pracy w Zarządzie Oddziału, komisjach i sekcjach, kolegów:

Wiesław Kmin, Franciszek Mosiński, Kazimierz Lisowski, Elżbieta Węglińska, Ryszard Bakura, Sergiusz Górski, Wojciech Gil, Józef Wrocławski.

Na tym zebranie zakończono.

Spotkanie, które odbyło się 22 stycznia 2020 r., otworzył przewodniczący Koła kol. Z. Zarzycki, witając Prezesa Zarządu Oddziału kol. Władysława Szymczyka, zaproszonych kolegów z Koła Seniorów NOT i Dyrektora Biura.

Chwilą ciszy uczczono pamięć zmarłych w ubiegłym roku kolegów: Janusza Jaraczewskiego, Józefa Spirnka i Zygmunta Witczaka.

Liczba członków Koła wynosi 52 osoby. Zarząd Koła liczy 13 osób i nie zmienił swojego składu. Obecnych na spotkaniu było 26 kolegów.

Zarząd Koła spotyka się cyklicznie spotkania, w drugą środę każdego miesiąca z wyjątkiem lipca i sierpnia. Na spotkaniach wygłaszane są prelekcje o treściach naukowo-technicznych.

W konkursie o miano najaktywniejszego Koła Seniorów SEP zajęliśmy 3-cie miejsce, a nagroda została wręczona Prezesowi Oddziału 28 grudnia ubiegłego roku.

Członkowie naszego Koła są wytypowani do prac w komisjach i radach Oddziału: Wiesław Kmin, Franciszek Mosiński, Sergiusz Górski, Kazimierz Lisowski, Ryszard Bakura, Elżbieta Węglińska, Józef Wrocławski, Wojciech Gil.

W monografii „100 lat Oddziału Łódzkiego SEP 1919-2019 znajduje się opis historii naszego Koła od chwili jego powstania.

Pomoc koleżeńską z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej otrzymało trzech członków naszego Koła w ogólnej kwocie 4500 zł.

Czytaj więcej

W dniu 11 grudnia 2019 roku odbyło się spotkanie Wigilijne Zarządu Koła. Na spotkaniu wręczono okolicznościowe dyplomy z okazji 90 i 80 rocznicy urodzin.

Z okazji 90 rocznicy Koledze: Jerzemu Kosiorowskiemu.

Z okazji 80 rocznicy Koledze: Adamowi Ketnerowi.

Okolicznościowy dyplom z okazji 90 rocznicy urodzin otrzymali również Koledzy: Lucjan Kowalczyk i Andrzej Rosicki, ale z powodu choroby nie byli obecni na spotkaniu.

W dniu 15 października odbyła się wycieczka do Dywilanu. Wzięło w niej udział 10 osób.

Wycieczka miała na celu zwiedzanie elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową. Jest to trzecia w Polsce tego typu instalacja, a druga w naszym regionie (Szpital im. Biegańskiego). Program przewidywał też zapoznanie z historią Dywilanu, procesem produkcji dywanów, sztucznej trawy i mat pod murawy hybrydowe do nawierzchni sportowych.

Historia fabryki:

1881 – fabryka pluszu, W. Lucker

1890 – Łódzka Manufaktura Pluszowa, F. Finster

1940 – Łódzka Manufaktura Pluszu i Dywanów

1945 – Zakłady Przemysłu Jedwabniczego i Galanteryjnego nr 1

1951 – Fabryka Pluszu i Dywanów im. T. Ajzena

1972 – 1974 – budowa nowej fabryki na Dąbrowie Przemysłowej

1974 – Fabryka Dywanów Dywilan

1999 – upadłość

2000 – zakup części fabryki przez J. Jakubiak S.A.

2008 – najnowocześniejsze krosno dywanowe

2009 – powrót do nazwy Dywilan S.A.

2010 – produkcja sztucznej trawy

2012 – produkcja tkanej maty pod murawy hybrydowe

W 2014 r. zakończono inwestycję „Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową zdawczo – odbiorczą i linią kablową SN i nn w Dywilan S.A. w Łodzi”.

Elektrownia posiada 552 paneli fotowoltaicznych SunEarth o łącznej mocy 140.76 kWp (moc szczytowa). Elektrownia jest przyłączona do publicznej sieci energetycznej. Produkowana energia wykorzystywana jest na własne potrzeby, a nadwyżki sprzedawane są do sieci za pośrednictwem własnej stacji transformatorowej SN.

Na początku, w miłej atmosferze, przy kawie i herbacie, na sali konferencyjnej, prezesi spółki (obecny i poprzedni) przedstawili uczestnikom wycieczki:

  • historię spółki,
  • informacje o asortymentach produkcji oraz krótkie kompendium wiedzy o technologii ich wytwarzania,
  • parametry elektrowni fotowoltaicznej, sposób zagospodarowania wytworzonej energii, ekonomikę instalacji w świetle obecnych przepisów oraz cen energii i opłat.

Następnie zwiedziliśmy halę produkcyjną, gdzie można było zapoznać się z poszczególnymi etapami produkcji dywanów oraz pracą nowoczesnego, sterowanego komputerowo ośmiokolorowego krosna dywanowego, krosna do produkcji sztucznej trawy, urządzeń wykańczających.

Na zakończenie obejrzeliśmy stację transformatorowo-rozdzielczą oraz falowniki elektrowni fotowoltaicznej.